شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/2
متن خبر
استعفای شهردار تکذیب شد
استعفای شهردار تکذیب شد
1399/خرداد/21 12:51:8

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد خبر منتسب به استعفای شهردار شهرجدید هشتگرد که در فضای مجازی منتشر شد جعلی و دروغین بوده، هیچگونه استعفایی از طرف شهردار تقدیم شورای اسلامی نشده و اصغرآقائی همچنان شهردار شهرجدید هشتگرد می باشد. اینگونه نشر اخبار کذب باعث گمراهی و نگرانی مردم خواهد شد و صرفاً منافع عده‌ای را تامین خواهد کرد. شایان ذکر است شهروندان محترم شهرجدید هشتگرد می توانند جهت دریافت هرگونه اخبار موثق درخصوص شهرداری و شورای اسلامی به دور از جنجال های سیاسی و جهت گیری های فردی به پورتال خبری مدیریت شهری به آدرس hashtgerdnc.ir مراجعه نمایند.