شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
برگزاری جلسه تبيين اساسنامه و ساماندهى هيأت مديره هاى مجتمع هاى مسكونى شهرجديد هشتگرد
برگزاری جلسه تبيين اساسنامه و ساماندهى هيأت مديره هاى مجتمع هاى مسكونى شهرجديد هشتگرد
1399/خرداد/12 9:48:51

جلسه تبيين اساسنامه و ساماندهى هيأت مديره هاى مجتمع هاى مسكونى شهرجديد هشتگرد باحضور اعضاى كميته شامل اعضاى شوراى اسلامى، نماينده شركت عمران، نماينده شهردارى، نماينده فرماندارى، رئيس كلانترى و شوراى حل اختلاف شهرجديد هشتگرد در شركت عمران برگزار شد و منشور ساماندهى هيئت مديره هاى مجتمع هاى مسكونى شهر مورد بررسى قرار گرفت.
🔅سلسله جلسات بررسى اين منشور با حضور اعضاى كميته و به ميزبانى شوراى اسلامى شروع به كار كرد و جلسه نهايى هفته آينده برگزار خواهد شد كه ضمن نهائى شدن اساسنامه به مرحله اجرا خواهد رسيد.