شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
نصب دوربین امنیتی در بلوار ورزش تقاطع خيابان گلشهر به همت واحد تأسيسات شهردارى شهرجديد هشتگرد
نصب دوربین امنیتی در بلوار ورزش تقاطع خيابان گلشهر به همت واحد تأسيسات شهردارى شهرجديد هشتگرد
1399/خرداد/25 14:26:9

نصب دوربین امنیتی در بلوار ورزش تقاطع خيابان گلشهر به همت واحد تأسيسات شهردارى شهرجديد هشتگرد
شايان ذكر است نصب دوربین‌های مدار بسته در معابر سطح شهرها اقدامی موثر در راستای تامین امنیت است.
 افزایش امنیت شهری، کنترل ترافیک و گستردگی پهنه نظارت از مزیت‌های نصب دوربین‌هاى مدار بسته مى باشد.
این دوربین ها به ایجاد شرایط ایمن‌تر در شهر کمک می‌کند.