شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/تير/1
متن خبر
آگهی مناقصه عمومی در خصوص خرید و نصب نرم افزار جامع شهرسازی و تهیه سرور
آگهی مناقصه عمومی در خصوص خرید و نصب نرم افزار جامع شهرسازی و تهیه سرور
1399/دي/8 9:27:56

آگهی مناقصه عمومی در خصوص خرید و نصب نرم افزار جامع شهرسازی و تهیه سرور

مهلت فروش اسناد:99/10/13 لغایت 99/10/22

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید