شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/تير/1
متن خبر
مشكلات و موضوعات بوستان گلستان شهرجديد هشتگرد رصد شد.
مشكلات و موضوعات بوستان گلستان شهرجديد هشتگرد رصد شد.
1399/دي/23 9:41:7

به گزارش روابط عمومى شوراى اسلامى و شهردارى شهرجديد هشتگرد، مهندس مجذوب طى بازديد از مجموعه بوستان گلستان مشكلات، مسائل و موضوعات اين مجموعه را بررسى و رصد كرد.
مجموعه بوستان گلستان شهرجديد هشتگرد با وجود باغ آرايى ايرانى، مجسمه هاى مشاهير و پوشش فضاى سبز موجود در آن يكى از زيبايى هاى طبيعى شهر است كه نيازمند رفع مشكلات و بهبود شرايط جهت استفاده مى باشد.
فضاى بازى موجود در اين بوستان، سرويس هاى بهداشتى، فضاى سبز، ست هاى بازى، نياز به ساماندهى و ... از جمله مواردى بود كه در اين بازديد مورد بررسى قرار گرفت.
مهندس مجذوب اظهار داشت: ساماندهى و احياى اين مجموعه باقدمت يكى از اولويت هاى شهردارى است و از شهروندان محترم خواهشمنديم با همراهى، هميارى، صبورى با مديريت شهرى و مسئوليت پذيرى نسبت به اموال عمومى ياريگر ما دراينخصوص باشند.