شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/9
متن خبر
آگهی  مناقصه عمومی در خصوص احداث پروژه
آگهی مناقصه عمومی در خصوص احداث پروژه
1399/شهريور/26 9:59:35

آگهی مناقصه عمومی در خصوص احداث پروژه

مهلت فروش اسناد:99/7/1 لغایت 99/7/10

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید