شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/9
متن خبر
اعضای هیأت رئیسه سال چهارم شورای اسلامی شهرجدیدهشتگرد انتخاب شدند،کیهانی راد رئیس شورا شد
اعضای هیأت رئیسه سال چهارم شورای اسلامی شهرجدیدهشتگرد انتخاب شدند،کیهانی راد رئیس شورا شد
1399/شهريور/19 8:32:14

اعضای هیأت رئیسه سال چهارم شورای اسلامی شهرجدیدهشتگرد انتخاب شدند،کیهانی راد رئیس شورا شد.

جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی دوره پنجم شهرجدیدهشتگرد در سال آخر برگزار و در این جلسه مرتضی کیهانی راد به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد.

همچنین با رأی اعضا فاطمه جلیلی به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی،شمس الله ارمندئی منشی اول،علی گلرخی منشی دوم و حاتم سنجری به عنوان خزانه دار و مسئول مالی شورای شهرجدیدهشتگرد انتخاب شدند.