شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/9
متن خبر
دریافت کد سیماک
دریافت کد سیماک
1399/شهريور/26 12:21:34

به اطلاع شهروندان محترم شهر جدید هشتگرد می رساند

پیامک هایی که از طریق سامانه سیماک و با شماره 9830006107 برای مالکین ارسال می شود، حاوی شماره پرونده سیستمی املاک می باشد که توسط ممیزین به صورت حضوری برداشت شده است.

کد عددی ارسالی در این پیامک که با عنوان مخفف (ش.پ) درج شده است به نام کد یکتا معروف است . با ارائه این کد به واحد نوسازی و ممیزی شهرداری، نسبت به دریافت فیش عوارض نوسازی سال جاری ملک خود اقدام و قبل از پایان سال واریز نمایید تا مشمول استفاده از مبلغ مندرج در فیش با عنوان جایزه خوش حسابی باشید.فیش های نوسازی سال جاری طی ماه های آینده به دست شما خواهد رسید . در صورت عدم دریافت خواهشمند است با مراجعه به واحد نوسازی شهرداری و ارائه کد یکتا فیش عوارض خود را دریافت و  در مهلت مقرر پرداخت فرمائید تا مشمول جایزه خوش حسابی مندرج در فیش باشید  .

نوسازی و ممیزی املاک شهرداری شهر جدید هشتگرد