شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
آگهی تجدید مزایده در خصوص اجاره واحد های تجاری شهرداری شهرجدید هشتگرد
آگهی تجدید مزایده در خصوص اجاره واحد های تجاری شهرداری شهرجدید هشتگرد
1399/فروردين/26 11:45:29

آگهی تجدید مزایده در خصوص اجاره واحد های تجاری شهرداری شهرجدید هشتگرد

مهلت فروش اسناد:99/2/2 لغایت 99/2/11

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید