شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/2
متن خبر
کاشت گل هاى فصلی به صورت وسيع توسط واحد فضای سبز شهرداری شهرجدید هشتگرد
کاشت گل هاى فصلی به صورت وسيع توسط واحد فضای سبز شهرداری شهرجدید هشتگرد
1399/فروردين/10 12:51:49

کاشت گل هاى فصلی به صورت وسيع در ورودى شهر، بلوارها و میادین شهرجديد هشتگرد توسط واحد فضای سبز شهرداری

شهرداری_شهرجدیدهشتگرد به منظور ایجاد منظره چشم نواز و در راستاى زيبايى و شادابى هرچه بيشتر شهر در سال جديد اقدام به کاشت انواع مختلف گل هاى فصلی  به صورت وسيع در ورودى شهر، میادین و بلوارهای سطح شهر نموده است.