شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/9
متن خبر
برگزارى امتحان پايان دوره آموزشی مقدماتي آتش نشان داوطلب در شهرداری شهرجدید هشتگرد
برگزارى امتحان پايان دوره آموزشی مقدماتي آتش نشان داوطلب در شهرداری شهرجدید هشتگرد
1399/مرداد/21 12:36:36

برگزارى امتحان پايان دوره آموزشی مقدماتي آتش نشان داوطلب در شهرداری شهرجدید هشتگرد 

شايان ذكر است برگزاري دوره هاى فوق با رعایت کامل پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی به منظور ترويج فرهنگ ايمني و بالا بردن سطح آمادگي هاي شهروندان درمواجه با حوادث غيرمترقبه با سرفصل هاى آموزشى پيشگيري از حوادث، اصول و مباني حريق (خاموش كننده هاي دستي)، آبرساني، اطفاء حريق، اصول امدادو نجات و كمك هاي اوليه به همت آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى شهرجديد هشتگرد برگزار گرديد