شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
تبيين منشور ساماندهی هیئت مدیره مجتمع های مسکونی شهرجدید هشتگرد در ایستگاه پایانی
تبيين منشور ساماندهی هیئت مدیره مجتمع های مسکونی شهرجدید هشتگرد در ایستگاه پایانی
1399/مرداد/8 11:13:50

تبيين منشور ساماندهی هیئت مدیره مجتمع های مسکونی شهرجدید هشتگرد در ایستگاه پایانی
آخرين جلسه از سلسله جلسات تبيين اساسنامه ساماندهی و نظارت بر هیئت مدیره مجتمع های مسکونی شهرجدید هشتگرد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، پس از برگزاری چندین جلسه تبيين اساسنامه ساماندهی باحضور اعضای کمیته درخصوص منشور کمیته نظارت تصمیم گیری شد.
اين جلسات به صورت مرتب جهت اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در تسریع امورات هیئت مدیره های مجتمع های مسکونی باحضور اعضای اصلی کمیته شامل اعضاى اصلى كميته برگزار می شد که پس از کارشناسی های صورت گرفته شده منشور کمیته ساماندهی و نظارت بر هیئت مدیره مجتمع های مسکونی شهرجدید هشتگرد تبیین و به امضای اعضا رسید و در آینده نزدیک با اطلاع رسانی شهروندی در سطح شهر جهت مشارکت شهروندان اجرایی خواهد شد.
شایان ذکر است کمیته ساماندهی و نظارت بر هیئت مدیره مجتمع های مسکونی شهرجدید هشتگرد باعنایت به قانون و مقررات آپارتمان نشینی و شرح و وظائف شوراهای اسلامی شهر به منظور ارائه خدمات عمومی و حفظ و حراست از اموال عمومی و برقراری نظم و امنیت و آرامش شهروندان باحضور اعضاى اصلى تشكيل و در راستاى ساماندهی و نظارت بر انتخابات و عملکرد هیئت مدیره های مجتمع های مسکونی با رعایت کلیه مقررات حقوق شهروندی فعالیت مى نمايد.