شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
سومين جلسه هفتگى ستاد كرونا در شهردارى شهرجديد هشتگرد برگزار شد
سومين جلسه هفتگى ستاد كرونا در شهردارى شهرجديد هشتگرد برگزار شد
1399/مرداد/4 10:2:5

سومين جلسه هفتگى ستاد كرونا در شهردارى شهرجديد هشتگرد برگزار شد.
ناصر اميركمالى سرپرست شهردارى با بيان اينكه نيروهاى خدمات شهرى شهردارى در صف اول مقابله با كرونا هستند اظهار داشت: اطلاع رسانى دقيق و روزانه اى از سمت شهردارى درخصوص كرونا تاكنون صورت گرفته است كه سبب مشاركت بالاتر شهروندان درخصوص استفاده از ماسك و رعايت فاصله فيزيكى در اجتماع شده است.
اميركمالى توضيح داد: توزيع ماسك و لوازم بهداشتى و ضدعفونى درميان پرسنل مخصوصاً نيروهاى درمعرض خطر شهردارى و سازمان حمل و نقل همگانى يكى از اقدامات خوب شهردارى درخصوص پيشگيرى از انتشار كرونا در فضاى ادارى و عمومى بوده است كه مى بايست ادامه پيدا كند.
ايشان تداوم ضدعفونى معابر شهرى، نظارت مداوم بر صنوف، فرهنگ سازى و اطلاع رسانى به شهروندان را ضرورى دانسته و ساماندهى و هماهنگى ارگان هاى مختلف را خواستار شد.
شايان ذكر است جلسات شهردارى با موضوع كرونا باحضور سرپرست، معاونين، مديران و مسئولين مربوطه شهردارى پيش از شروع ساعت ادارى در ساعت ٦:٣٠ صبح به صورت هفتگى در دفتر شهردار برگزار و پيگيرى مى شود.