شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/9
متن خبر
شستشو،ضدعفونی و گندزدایی مخازن زباله با جدیت و حساسیت در دستور کار شهرداری
شستشو،ضدعفونی و گندزدایی مخازن زباله با جدیت و حساسیت در دستور کار شهرداری
1399/مرداد/21 12:30:31

شستشو،ضدعفونی و گندزدایی مخازن زباله با جدیت و حساسیت در دستور کار شهرداری

شستشوی مخازن زباله فازهای یک و دو به اتمام رسید و در ادامه به همت واحد خدمات شهری #شهرداری_شهرجدیدهشتگرد مخازن زباله فازهای ۳،۴ و ۷ ضدعفونی و شستشو خواهد شد.

گفتنی است از ابتدای سال جاری، ۱۳۷۲ مخزن زباله سطح شهر به صورت کامل ضد عفونی گردید و در مرحله دوم مخازن زباله فازهای یک و دو مجدد شستشو گردید و این روند در سایر فازها ادامه خواهد داشت.