شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/1
متن خبر
نشست سه جانبه شهرداری، شورای اسلامی و آب و فاضلاب شهرجدید هشتگرد برگزار شد
نشست سه جانبه شهرداری، شورای اسلامی و آب و فاضلاب شهرجدید هشتگرد برگزار شد
1399/مهر/2 10:1:26

نشست سه جانبه شهرداری، شورای اسلامی و آب و فاضلاب شهرجدید هشتگرد برگزار شد.

نشست مشترک سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی با رئیس اداره آب و فاضلاب
شهرجدید هشتگرد به همت شورای اسلامی شهر پیرامون مسائل و مشکلات حوزه آب و فاضلاب شهری برگزار گردید.
در این نشست مشترک مسائل مربوط به اخذ انشعابات، اخذ کنتور،
حفاری، حوادث و موضوعات مختلف شهروندی درحوزه آب و فاضلاب علی الخصوص در حوزه مشکلات مجتمع های
مسکونی مسکن مهر مطرح و به بحث گذاشته شد.
در ابتدا مسائل، مشکلات و درخواست های
شهروندی در حوزه آب و فاضلاب مطرح گردید که در ادامه رئیس آب و فاضلاب ضمن اشاره
به تعاملات بسيار خوبي که با مدیریت شهری شهرجديد هشتگرد صورت گرفته است تلاش
مجموعه را رفع مشكلات شهروندي دانست.
ایشان با اشاره به مشكلات زيرساختي گذشته شهر اذعان داشت: شهروندان با مشكلات عديده اي از جمله تركيدگي لوله ها و قطعي آب
دراينخصوص مواجهه هستند كه اميدواريم با همكاري، تلاش و اختصاص اعتبارات بيشتر
مجموعه آبفا اين مشكلات كمتر شود.
رئیس آبفای شهر توضیح داد: نگاه آبفا به
مسائل این حوزه نگاه درآمدی نیست چنانچه در سال گذشته اداره آب و فاضلاب 22
میلیارد تومان صرفا جهت توسعه و رفع مسائل این حوزه در شهرجدید هشتگرد هزینه کرده
است درصورتیکه درآمد ما در همین مدت زمانی 4 میلیارد تومان از این شهر بوده است.
ایشان عنوان كرد: درخصوص فاضلاب اقدامات
بسياري انجام داده ایم و کارهاي بسياري نيز باقی مانده که با سرعت در حال رفع آنها
هستیم.
در ادامه مرتضى كيهانى راد رئيس شوراى اسلامى ضمن تأكيد بر همكارى، هميارى و كمك رسانى ادارات در حل مسائل شهرى و مرتفع نمودن درخواست هاى شهروندى برگزارى مستمر نشست های تخصصی و چندجانبه
با ادارات مختلف شهر را اولويت اصلى شوراى اسلامى در پيگيرى مشكلات شهرى دانست كه بسيار پرخير و بركت بوده است.
ايشان اضافه كرد: اين نشست ها باحضور ساير ارگان ها در راستاي افزايش تعامل و
همكاري هرچه بيشتر دستگاه هاي إجرائي، حل مشکلات شهروندی و بهبود کیفیت زندگی شهری
توسط شورای اسلامی پیگیری و برگزار می گردد.