شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/مرداد/3
متن خبر
آغاز واكسيناسيون شهروندان بالاى ٧٥ سال شهرجديد هشتگرد در سالن تختى
آغاز واكسيناسيون شهروندان بالاى ٧٥ سال شهرجديد هشتگرد در سالن تختى
1400/ارديبهشت/29 12:55:19

به گزارش روابط عمومى شوراى اسلامى و شهردارى شهرجديد هشتگرد، با آماده سازى سالن تختى، همزمان با واكسيناسيون شهروندان بالاي ٧٥ سال،
اين افراد طبق ثبت نام و فراخوان صورت گرفته شده با حضور در سالن تختى شهرجديد هشتگرد دوز اول واكسن كويد ١٩ را دريافت كردند.
محسن مجذوب شهردار شهرجديد هشتگرد به اتفاق مرتضى كيهانى راد و على گلرخى رئيس و عضو شوراى اسلامى و همراهى رئيس مركز بهداشت ساوجبلاغ با حضور در اين سالن از روند واكسيناسيون شهروندان بازديد كردند.
شايان ذكر است واكسيناسيون مابقى شهروندان شهرجديد هشتگرد طبق ليست اعلامى واكسيناسيون از طرف وزارت بهداشت نيز در همین مكان صورت خواهد پذيرفت.