شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/آبان/5
متن خبر
بازدید اعضای شورای اسلامی از مرکز بستر آسایش خورشید شهرجدید هشتگرد
بازدید اعضای شورای اسلامی از مرکز بستر آسایش خورشید شهرجدید هشتگرد
1400/شهريور/15 10:8:26

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، اعضای شورای اسلامی با بانوان مددجو و کادر اداری و درمانی مرکز نگهداری و توانبخشی بیماران اعصاب و روان مزمن، آسایش خورشید دیدار کردند.
این مرکز یک مرکز آموزشی اجتماعی توانبخشی غیر دولتی ویژه بانوان می باشد که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت نموده و درمان بیماران روانی مزمن را پیگیری می کند.
اعضای شورای اسلامی شهرجدید هشتگرد در بازدید از مرکز بستر آسایش خورشید ضمن صحبت با مددجویان و کادر درمان از نزدیک با مشکلات و موضوعات خاص این مرکز روبرو شدند و درخصوص همکاری و پیگیری مشکلات و مسائل مجموعه فوق قول مساعدت و همکاری دادند.
شایان ذکر است مرکز بستر آسایش خورشید در حال حاضر 17 مددجو دارد که روند درمان و توانبخشی ایشان درحال انجام می باشد.

 

 

 

اطلاعیه

تبلیغات