شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/آبان/5
متن خبر
اولين جلسه رسمى ششمين دوره شوراى اسلامى شهرجديد هشتگرد به صورت علنى برگزار گرديد.
اولين جلسه رسمى ششمين دوره شوراى اسلامى شهرجديد هشتگرد به صورت علنى برگزار گرديد.
1400/شهريور/10 9:12:34

به گزارش روابط عمومى شوراى اسلامى و شهردارى شهرجديد هشتگرد، اولين جلسه رسمى و علنى شورا باحضور اعضاى شوراى اسلامى، مديرعامل و اعضاى هيئت مديره شركت عمران، شهردار و مديران ساير ادارات شهر در دفتر شوراى اسلامى برگزار گرديد.
نشست مشترك مديريت شهرى با دستور جلسه همفكرى و ارائه نقطه نظرات سازنده در راستاى شناسايى نيازهاى ضرورى شهر و شهروندان، رفع موانع موجود و شفاف سازى امور شهرى، با اطلاع رسانى قبلى و به صورت علنى پيگيرى و برگزار گرديد.
در اين جلسه موضوعات درخواستى شهروندان، مشكلات اساسى شهر و موضوعات زيربنايى مطرح شد و در ادامه لزوم تدوين سند چشم انداز ٥ ساله شهر در راستاى حركت در مسير از پيش تعيين شده مديريت شهرى در مسير توسعه شهر تأكيد گرديد.
تشكيل كميته هاى تخصصى، بهره گيرى از پيشنهادات و تجربه كارى تمامى ادارات فعال شهر، نظرات مردمى و كارشناسان درحوزه هاى مختلف شهر از ديگر اقداماتى أست كه از سمت ششمين دوره شوراى اسلامى پيگيرى خواهد شد.

 

 

 

 

اطلاعیه

تبلیغات