شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/آبان/5
متن خبر
برگزاری جلسات رسمی شورای اسلامی شهرجدیدهشتگرد به صورت علنی و با حضور شهروندان و اصحاب رسانه
برگزاری جلسات رسمی شورای اسلامی شهرجدیدهشتگرد به صورت علنی و با حضور شهروندان و اصحاب رسانه
1400/شهريور/15 9:56:4

هفتمين جلسه رسمی شورای اسلامی شهرجديد هشتگرد با دعوت از سرپرست شهرداری و مدیر آبفاي شهري با حضور شهروندان و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات شوراي اسلامي برگزار شد و طي آن لوايح تقديمي و موضوعات دستور کار شورا بررسی گردید.
 دکتر محسن آسوبار در ابتدای جلسه عنوان کرد: ملاک عملکرد شورای دوره ششم شهرجدیدهشتگرد شفافیت خواهد بود. بر همین اساس طبق قولي که داده بوديم جلسات شورا در این شهر به صورت علنی برگزار مي شود.
رئيس شوراي اسلامي اذعان داشت: شهرداري و شرکت عمران، شوراي اسلامي و مردم اضلاع اصلي توسعه شهر مي باشند و در کنار اضلاع اصلی، اطلاع رساني صحيح مطالبات مردمي توسط رسانه ها و توجه به انتقادات مردمي مي تواند راهنماي مسير توسعه گردد.
همه ما بايد تلاش کنيم اثرات بزرگ از خود به يادگار بگذاريم و علني کردن جلسات شوراي اسلامي يکي از حقوق حقه مردم است که در قانون تشکيل جلسات شورا به آن اشاره شده است.
در ادامه پس از نطق اعضاي شورا دستور جلسه شورا مطرح گرديد:
1- دعوت از رئيس آبفاي شهرجديد جهت بررسي وضعيت آبرساني شهر و فضاي سبز
2- نحوه واگذاري املاک تجاري شهرداري در فاز 2
3- نحوه واگذاري برکه هاي واقع در بوستان گلستان، ضلع شرقي فروشگاه رفاه
4- مشکلات مرتبط با تأمين پارکينگ قطعات تجاري محله اي
دستور جلسه اول شوراي سلامي با حضور مهندس جواهري رئيس آبفاي شهرجديد مطرح و مشکلات و موانع موجود در آبرساني فضاي سبز شهري مطرح گرديد.
دکتر آسوبار دراينخصوص بيان داشت: فضاي سبز شهري يکي از دغدغه هاي کلان و مهم شهروندان اين شهر مي باشد و بادرنظر گرفتن سبقه اين شهر در فضاي سبز در حال حاضر وضعيت فضاي سبز شهري نه درخور اين شهر و نه در خور شهروندان مي باشد.
جواهري مشکلات مربوط به کمبود آب شرب شهري را بزرگترين دغدغه آبفا بيان کرد و اظهار داشت: شرکت آب منطقه اي البرز مي بايست درخصوص تأمين آب جهت آبياري فضاي سبز شهري پاسخگو باشد و اين موارد تحت حوزه اختيار ما نمي باشد.
موضوعات مربوط به شکستگي دائمي لوله هاي آب که باعث دردسر براي شهروندان و شهرداري شده است، دزديدن منهول هاي فاضلاب، قطعي آب شرب در برخي مناطق، وضعيت فاضلاب شهري و حق شهرداري از پسآب تصفيه خانه فاضلاب از موضوعاتي بود که در اين جلسه از مهندس جواهري رئيس آبفاي شهري مطرح و ايشان توضيحاتي را بيان داشتند.
جواهري شکستگي دائمي لوله هاي آب را ناشي از شيب طبيعي شهر و پوسيدگي لوله هاي آب و اختلاف فشاري که در لوله ها سبب مي شود برشمرد و درخصوص دزدي منهول ها بيان داشت: شهروندان در هر نقطه اي از شهر با اين مشکل مواجه شدند حتما با شماره تلفن هاي اداره آب تماس گرفته و موضوع را اطلاع دهند تا در اسرع وقت اقدام لازم صورت گيرد.
در ادامه دراينخصوص مقرر گرديد:
1- مکانيزه کردن آبياري فضاي سبز شهري در دستور کار شهرداري قرار گيرد.
2- برنامه هاي حمايتي جهت احيا و ارتقاي فضاي سبز عمومي در دستور کار قرار گيرد
3- گياه هايي که نياز کمتري به آبياري دارند کاشته شوند.
4- از ظرفيت شهروندان و تشکل هاي مردم نهاد جهت پايش و نگهداشت فضاي سبز شهري استفاده گردد.
5- از امکانات آب شهرداري جهت آبياري فضاهاي سبز شهري باحضور شهردار، رئيس شورا و رئیس آبفا بازديد به عمل آيد.
6- احياي قنوات در دستور کار قرار گيرد.
7- و در نهايت جهت تأمين و تخصيص حق شهرداري از پسآب فاضلاب شهري که از قبل توسط شهرداري خريداري شده و درحال حاضر آب و فاضلاب از دسترسي جهت آبياري فضاي سبز امتناع مي ورزد و همچنين لزوم دريافت مجوز حفر چاه جهت تأمين آب فضاي سبز شهري جلسه اي باحضور شهردار، رئيس شوراي اسلامي، رئيس آبفاي شهري با رئيس آب منطقه اي استان هماهنگ شود.
در ادامه 3 لايحه شهرداري به شوراي اسلامي قرائت و بررسي گرديد و به جز مورد واگذاري برکه ها که به جهت تأمين آب مورد نياز جهت فضاي سبز شهري از دستور کار شوراي اسلامي خارج گرديد، باقي موارد با 5 رأي موافق مصوب گرديد.

همچنين در انتهاي جلسه و پس از پايان بررسي لوايح فضا در اختيار شهروندان و اصحاب رسانه قرار گرفت تا مسائل و موضوعات مورد نظر خود را مطرح نمايند.

 

 

 

اطلاعیه

تبلیغات