شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/آبان/5
متن خبر
برگزاری جلسه ساماندهی وانت بارها و دست فروش های سطح شهرجدیدهشتگرد
برگزاری جلسه ساماندهی وانت بارها و دست فروش های سطح شهرجدیدهشتگرد
1400/شهريور/15 10:10:46

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، این نشست باحضور اعضای شورای اسلامی، معاون اداری مالی و خدمات شهری شهرداری، رئیس راهور شهر، نماینده شرکت عمران، کلانتری، اصناف شهرستان و مسئولین واحدهای املاک و اصناف شهرداری پیرامون مسائل وانت بارها ،دست فروش ها و صنوف شهرجدیدهشتگرد در دفتر شورای اسلامی برگزار گردید.
مشکلات و مسائلی که به واسطه سد معبر دست فروشان و وانت بارها از جمله مسائل ترافیکی، تصادفات، آلودگی های صوتی ، نازیبایی های بصری، منظر شهری، اعتراضات کسبه شهری و... می تواند برای شهر ایجاد شود در این نشست مطرح گردید و پس از بررسی موضوعات و در راستای اجرای تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری،ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی آن،ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و دستورالعمل اجرایی آن،ماده ۸۵ قانون صنفی و آیین نامه اجرایی آن و بمنظور ایجاد هماهنگی بین شهرداری،دستگاه ها و سازمان های ذی ربط،دستورالعمل ساماندهی دستفروشی توسط وزارت کشور تنظیم و لازم الاجرا شده، در نهایت موارد ذیل به تصویب اعضا رسید:
1- یک قطعه زمین مناسب جهت اسکان و استقرار وانت بارها و دست فروش ها توسط شرکت عمران درنظر گرفته شود و جانمایی آن توسط مجموعه های راهور و ناجا تأیید گردد.
2- زمین فوق در اختیار شهرداری قرار گیرد.
3- اجرای فراخوان جهت احداث محل استقرار وانت بارها و دستفروش ها در مکان مذکور توسط شهرداری صورت پذیرد.
4- این محل در روز جهت استقرار وانت بارها و دست فروشان و در شب جهت پارکینگ عمومی آماده سازی گردد.
5- محل فوق می بایست به نگهبانی، سرویس بهداشتی ، غرفه با سازه های سبک مجهز گردد.
6- نیروهایی که در محل فوق به کار گیری خواهند شد می بایست ساکن شهرجدید هشتگرد باشند.
7- صنف دستفروشان می بایست توسط شهرداری شناسنامه دار گردد.

 

 

اطلاعیه

تبلیغات