شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/آبان/5
متن خبر
برگزاری دومین جلسه کمیسیون تخصصی شهرسازی، معماری و امورحقوقی شورای اسلامی شهرجدیدهشتگرد
برگزاری دومین جلسه کمیسیون تخصصی شهرسازی، معماری و امورحقوقی شورای اسلامی شهرجدیدهشتگرد
1400/شهريور/22 14:36:1

دومین جلسه کمیسیون تخصصی شهرسازی، عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهرجدیدهشتگرد روز یکشنبه مورخ 21 شهریور در محل سالن جلسات شورای اسلامی با دعوت از معاون فنی و شهرسازی شهرداری و شرکت عمران و همچنین مشاورین افتخاری شورا برگزار شد.
در این جلسه موضوعات تخصصی این حوزه مطرح و بررسی شد و موارد ذیل مصوب گردید:
1- پیشنهادات شرکت عمران شهرجدید هشتگرد و کمیسیون مربوطه شورای اسلامی درخصوص اخذ عوارض مابه التفاوت تغییر تراکم، تغییر کاربری و ارزش افزوده ناشی از زمین بایت قطعاتی که دارای رأی کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 شهرداری شهرجدید هشتگرد می باشند، در راستای تعامل دو دستگاه و مساعدت به مالکین و اشخاص دارای قرارداد واگذاری و افزایش رضایت مندی و جذب سرمایه گذاری و توسعه شهر ارائه و نتیجه اقدامات برای اتخاذ تصمیم نهایی به کمیسیون اعلام نمایند.
2- در جلسات آتی پیشنهادات درخصوص ضوابط و مقررات کمیته نمای شهری، سیما و منظر شهری مناسب سازی معابر ارائه گردد و اقدامات لازم جهت تصمیم گیری نهایی اتخاذ گردد.
3- باعنایت به مقاوم سازی پروژه و شرایط همه گیری ویروس کرونا که اکثرا فعالیت های عمرانی راکد بوده است، با درخواست شهرداری مبنی بر تمدید قرارداد فی مابین تا تاریخ 13/14/1401 موافقت گردید.

 

 

 

اطلاعیه

تبلیغات