شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/آبان/5
متن خبر
ساماندهی مجدد هیئت مدیره مجتمع های مسکونی
ساماندهی مجدد هیئت مدیره مجتمع های مسکونی
1400/شهريور/15 9:48:43

ادامه روند پيگيرى سلسله نشست هاى ساماندهى هيئت مديره مجتمع هاى مسكونى در شوراى ششم اسلامى باحضور اعضای شوراى اسلامى، نمایندگان فرماندارى، شهرداری، شرکت عمران، کلانتری، بسیج و شورای حل اختلاف در دفتر شوراى اسلامى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى شوراى اسلامى و شهردارى شهرجديد هشتگرد، سلسله جلسات ساماندهى هيئت مديره مجتمع هاى مسكونى طبق قانون در دوره پنجم شوراى اسلامى آغاز گرديد و پس از برگزارى چندين جلسه و دستيابى به يك تعريف واحد پس از تنظيم منشور و اساسنامه طبق فراخوان در چندين مجتمع مسكونى اجرائي گرديد.

شایان ذکر است کمیته ساماندهی و نظارت بر هیئت مدیره مجتمع های مسکونی شهرجدید هشتگرد باعنایت به قانون و مقررات آپارتمان نشینی و شرح و وظائف شوراهای اسلامی شهر به منظور ارائه خدمات عمومی و حفظ و حراست از اموال عمومی و برقراری نظم و امنیت و آرامش شهروندان باحضور اعضاى اصلى تشكيل و در راستاى ساماندهی و نظارت بر انتخابات و عملکرد هیئت مدیره های مجتمع های مسکونی با رعایت کلیه مقررات حقوق شهروندی فعالیت مى نمايد.

 

 

 

اطلاعیه

تبلیغات