شهرداری شهر جدید هشتگرد
1401/تير/11
متن خبر
طرح جهادی شهید باکری در شهرکهای صبا سوله و ماموت یک شهر جدید مهستان
طرح جهادی شهید باکری در شهرکهای صبا سوله و ماموت یک شهر جدید مهستان
1401/ارديبهشت/22 13:27:22

طرح جهادی شهید باکری
پنجشنبه 22 اردیبهشت گروه جهادی شهید باکری که شامل پرسنل ستادی و خدماتی شهرداری می باشند شهرک صبا سوله وماموت یک در فاز 7 شهر جدید مهستان را مورد نظافت قرار دادند

اطلاعیه

تبلیغات