شهرداری شهر جدید هشتگرد
1401/تير/11
متن خبر
دومین نشست هم اندیشی با مطالبه گران، فعالان مجازی و شهروندان مهستان برگزار گردید.
دومین نشست هم اندیشی با مطالبه گران، فعالان مجازی و شهروندان مهستان برگزار گردید.
1401/خرداد/19 11:32:57

کلید عبور از محدودیت‌ها و موانع در حوزه های شهری، مشارکت شهروندی است.

دومین نشست هم اندیشی با مطالبه گران، فعالان مجازی و شهروندان مهستان در طول دو ماه گذشته، چهارشنبه در سالن آمفی تئاتر شهرداری برگزار گردید.
در این جلسه گفتگو محور، هم به محدودیت‌ها و موانع پیش روی مدیریت شهری اشاره شد و هم به راهکارها پرداخته شد. هم از تهدیدها گفته شد و هم از فرصت‌ها، امیدها و نقاط روشن در آتیه شهر سخن به میان آمد.
بیان کمبودها در کنار اشاره به ظرفیتهای موجود ، موضوعی بود که مطالبه گران به عنوان اصل مورد اجماع بر روی آن توافق داشتند.
از نقطه به نقطه شهر و از دغدغه های محله ای گرفته تا مشکلات در مقیاس شهری، در مطالبات حاضرین در این نشست مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
قابل ذکر است که این سلسله نشستها در فواصل زمانی مشخص و با هدف هم افزایی و نزدیکی دیدگاه های مدیریت شهری و شهروندان و به منظور بهره مندی از مشارکتهای شهروندی در راستای رشد و توسعه شهری برگزار می گردد.

روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهر جدید مهستان

اطلاعیه

تبلیغات