شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/اسفند/5
متن خبر
آگهی تجدید مزایده در خصوص فروش قطعات زمین با کاربری مسکونی
آگهی تجدید مزایده در خصوص فروش قطعات زمین با کاربری مسکونی
1398/آبان/1 9:33:56

آگهی تجدید مزایده در خصوص فروش قطعات زمین با کاربری مسکونی واقع در فاز 7-ناحیه 2-منطقه 4

مهلت فروش اسناد:98/8/2 لغایت 98/8/16

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه

 

تبلیغات