شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/اسفند/5
متن خبر
آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر
آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر
1398/آبان/1 9:38:1

آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر

مهلت فروش اسناد:98/8/8 لغایت 98/8/20

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید

 

اطلاعیه

 

تبلیغات