شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/اسفند/5
متن خبر
آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهر
آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهر
1398/آبان/8 11:19:24

آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهر

مهلت فروش اسناد:98/8/8 لغایت 98/8/20

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید

 

اطلاعیه

 

تبلیغات