شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/مهر/6
متن خبر
آگهی تجدید مناقصه در خصوص اجرای پارک ناحیه ای فاز 2
آگهی تجدید مناقصه در خصوص اجرای پارک ناحیه ای فاز 2
1398/آبان/12 11:6:57

آگهی تجدید مناقصه در خصوص اجرای پارک ناحیه ای فاز 2

مهلت فروش اسناد:98/8/19 لغایت 98/8/28

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید