شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/اسفند/5
متن خبر
برگزاری نشست مشترک اعضای شورای اسلامی، هیئت مدیره شرکت عمران و شهردار شهرجدید هشگرد
برگزاری نشست مشترک اعضای شورای اسلامی، هیئت مدیره شرکت عمران و شهردار شهرجدید هشگرد
1398/آبان/14 13:8:35

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی، هیئت مدیره شرکت عمران و شهردار باهدف بررسی اقدامات کمیته بحران، طرح تفضیلی، اقدامات صورت گرفته شده و  توسعه #شهرجدیدهشتگرد برگزار شد.
ضمن بررسی روند اجرای مصوبات پیشین جلسات برگزار شده فی مابین شهرداری و شرکت عمران، اعضا بر #تعامل_مناسب_وتأثیرگذار دو مجموعه شهرداری و شرکت عمران تأكيد كردند.
در اين نشست موارد زير به تصويب اعضا رسيد:
١- مقرر گردید پس از تشکیل کمیته فنی با حضور اعضای جلسه هفته ای ۲ روز در محل شورای اسلامی، مسائل طرح تفضیلی مورد بررسی قرار گیرد.
٢- مقرر گرديد محل برگزارى، نوع فعاليت و نحوه نظارت بر بازارهاى هفتگى تعيين تكليف گردد.
٣- مقرر گرديد موضوع هيئت مديره مجموعه هاى مسكونى تعيين تكليف گردد.
٤- موضوع پروژه هاى مشاركتى و همچنين بند٢ تفاهم نامه مشترك بررسى شد و مورد تأكيد جهت اجرا قرار گرفت.
اعضا بر تأمين بسترهاي مناسب و #ايجاد_زيرساخت_هاي_مورد_نياز_توسعه_شهر،ایجاد درآمدهای پایدار،جذب سرمایه گذار،خدمات دهی در حوزه های مختلف خدماتی به شهروندان تاکید داشتند.

 

 

 

 

 

اطلاعیه

 

تبلیغات