شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/2
متن خبر
آگهی تجدید مزایده در خصوص فروش قطعات زمین با کاربری تجاری در شهرجدید هشتگرد
آگهی تجدید مزایده در خصوص فروش قطعات زمین با کاربری تجاری در شهرجدید هشتگرد
1398/آذر/26 11:16:24

آگهی تجدید مزایده در خصوص فروش قطعات زمین با کاربری تجاری در شهرجدید هشتگرد

مهلت فروش اسناد:98/9/26 لغایت 98/10/8

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید