شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
آگهی مجدد مزایده عمومی در خصوص فروش قطعات زمین مسکونی  واقع در فاز 7
آگهی مجدد مزایده عمومی در خصوص فروش قطعات زمین مسکونی واقع در فاز 7
1398/آذر/3 9:12:55

آگهی مجدد مزایده عمومی در خصوص فروش قطعات زمین مسکونی  واقع در فاز 7-ناحیه 2-منطقه 4

مهلت فروش اسناد:98/9/10 لغایت 98/9/20

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید

کسب اطلاعات بیشتر