شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/2
متن خبر
آگهی مناقصه عمومی در خصوص نصب زیر سینی مخازن زباله
آگهی مناقصه عمومی در خصوص نصب زیر سینی مخازن زباله
1398/آذر/24 12:53:40

آگهی مناقصه عمومی در خصوص نصب زیر سینی مخازن زباله

مهلت فروش اسناد:98/9/27 لغایت 98/10/7

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید