شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/اسفند/5
متن خبر
بازار هفتگى(شنبه بازار) واقع در فاز ٧ شهرجديد هشتگرد جابه جا شد
بازار هفتگى(شنبه بازار) واقع در فاز ٧ شهرجديد هشتگرد جابه جا شد
1398/آذر/2 8:59:59

بازار هفتگى(شنبه بازار) واقع در فاز ٧ شهرجديد هشتگرد جابه جا شد.
به گزارش روابط عمومى شوراى اسلامى و شهردارى شهرجديد هشتگرد، بازار هفتگى مستقر در فاز ٧ شهرجديد هشتگرد كه با شكايت شهروندان مبنى بر عدم جانمايى مناسب و درنتيجه ايجاد مزاحمت براى شهروندان باتوجه به وجود دو مدرسه ابتدائى در مسير رفت و آمد بازارچه مواجه شده بود، طبق دستور مهندس آقائى شهردار جديد هشتگرد و پس از كارشناسي هاى صورت گرفته شده با درنظر گرفتن موقعيت مكانى مناسب و طبق نظر شهروندان به مكان جديد منتقل شد.

 

 

 

اطلاعیه

 

تبلیغات