شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
پیگیری مشکلات شهروندی با دیدار چهره به چهره شهروندان با شهردار شهرجدید هشتگرد
پیگیری مشکلات شهروندی با دیدار چهره به چهره شهروندان با شهردار شهرجدید هشتگرد
1398/آذر/9 9:33:44

پیگیری مشکلات شهروندی با دیدار چهره به چهره شهروندان با شهردار شهرجدید هشتگرد
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و پاسخگوئی مناسب به مراجعه کنندگان، میز خدمت با حضور مهندس آقائی و معاونین ایشان در شهرداری شهرجدید هشتگرد برگزار می گردد.
دیدار چهره به چهره شهردار با شهروندان سه روز در هفته به صورت مستمر در روزهای یکشنبه و پنجشنبه از ساعت 8 الی 9:30 صبح و روزهای سه شنبه از ساعت 8 الی 10:30 صبح باهدف ارتباط نزدیک و مستمر با شهروندان و اهتمام ویژه در رفع مشکلات شهروندی همراه با تکریم و حفظ کرامت و رضایتمندی شهروندان باحضور شهردار و معاونین ایشان در سالن ورودی شهرداری شهرجدید هشتگرد برگزار می گردد.
همچنین در مدت زمان برگزاری ملاقات عمومی با شهروندان مهندس آقائی پاسخگوی تماس تلفنی ایشان از طریق خط تلفن ثابت 137 می باشند.
شایان ذکر است موارد مطروحه در ملاقات چهره به چهره با شهروندان ثبت گردیده و حل مشکلات شهروندان توسط شهردار و معاونین ایشان به صورت مستمر پیگیری و اجرایی می شود.