شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
اطلاعات قراردادهای منعقده شهرداری جهت شفاف سازی در دسترس عموم قرار گرفت
اطلاعات قراردادهای منعقده شهرداری جهت شفاف سازی در دسترس عموم قرار گرفت
1398/ارديبهشت/21 13:27:40

اطلاعات قراردادهای منعقده شهرداری جهت شفاف سازی در دسترس عموم قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، قراردادهای منعقده شهرداری از زمان شروع به کار پنجمین دوره شورای اسلامی با هدف شفاف‌سازی عملکرد شهرداری شهرجدید هشتگرد برای آگاهی شهروندان از آنچه در شهرداری می‌گذرد، منتشر شد.