شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/29
متن خبر
آگهی مزایده در خصوص اجاره واحد های تجاری و کیوسک ورودی شهر
آگهی مزایده در خصوص اجاره واحد های تجاری و کیوسک ورودی شهر
1398/ارديبهشت/23 11:44:27

آگهی مزایده در خصوص اجاره واحد های تجاری و کیوسک ورودی شهر

مهلت فروش اسناد:98/2/21 لغایت 98/2/31

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید