شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/29
متن خبر
آگهی مزایده عمومی در خصوص اجاره جایگاه CNG
آگهی مزایده عمومی در خصوص اجاره جایگاه CNG
1398/ارديبهشت/15 12:21:30

گهی مزایده عمومی در خصوص اجاره جایگاه CNG

مهلت فروش اسناد:98/2/14 لغایت 98/2/24

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید