شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/2
متن خبر
آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص خرید ست بازی کودکان
آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص خرید ست بازی کودکان
1398/اسفند/5 13:24:18

آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص خرید ست بازی کودکان

مهلت فروش اسناد:98/12/4 لغایت 98/12/13

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید