شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
ادامه فعالیت تنها بیمارستان شهرجدید هشتگرد در گرو انتقال مالکیت به شهرداری است
ادامه فعالیت تنها بیمارستان شهرجدید هشتگرد در گرو انتقال مالکیت به شهرداری است
1399/فروردين/4 11:14:29

ادامه فعالیت تنها بیمارستان شهرجدید هشتگرد در گرو انتقال مالکیت به شهرداری است

تکمیل ساخت تنها بیمارستان شهرجدید هشتگرد یکی از خواسته های به حق و تأمین کننده سلامت شهروندان این شهر می باشد که متأسفانه مدتی است به جهت عدم انتقال اسناد مالکیت به شهرداری روند تکمیل بیمارستان متوقف شده است.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، تنها بیمارستان این شهر که با پیگیری های شهرداری و شورای اسلامی در مدار جدید ساخت و تکمیل توسط سرمایه گذار بخش خصوصی واقع شده بود مدتی است متوقف شده و پیگیری مسئولین مربوطه جهت انتقال اسناد مالکیت به شهرداری و در ادامه دریافت موافقت اصولی بیمارستان به نتیجه نرسیده است.
بیمارستان تخصصی شهر جدید هشتگرد از سال 72 توسط دولت و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی _ شرکت عمران آغاز شد و پس از ۱۷ سال از شروع ساخت بیمارستان و توقف پیشرفت حدود 20 درصدی توسط شرکت عمران پروژه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت که با توجه به ناتوانی در احداث پروژه ، با هماهنگی وزیر راه و شهرسازی وقت، این بیمارستان در دوره سوم شورای اسلامی به شهرداری شهرجدید هشتگرد جهت تکمیل تحویل داده شد.
شهرداری شهرجدید هشتگرد  پس از تحویل پروژه و بررسی وضعیت موجود اقدام به مقاوم سازی مجموعه نمود تا ادامه روند کار میسر شود و در ادامه مقرر گردید این بیمارستان فوق تخصصی از ۹۶ تخته خوابی به ۱۲۰ تخته خوابی افزایش یابد.

در ابتدای دوره چهارم شورای اسلامی روند اجرای ساخت پروژه با توافق صورت گرفته شده با بخش خصوصی شدت بیشتری گرفت به طوری که در مدت زمان مناسبی پروژه به پیشرفت فیزیکی قابل توجه 60 درصدی رسید.

در ادامه مسیر ساخت بیمارستان توسط بخش خصوصی به مشکلی برخورد کرد که باعث توقف روند پیشرفت ساخت بیمارستان شد. این مشکل به جهت لزوم دریافت موافقت اصولی و مجوز لازم از دانشگاه علوم پزشکی جهت دریافت وام و ادامه پیشرفت پروژه به وجود آمد که با انتقال اسناد مالکیت بیمارستان از شرکت عمران به شهرداری و در ادامه ارائه اسناد مالکیت به مراجع ذیصلاح موضوع قابل حل می باشد که تاکنون علارغم برگزاری چندین جلسه چندجانبه باحضور مسئولین شهری، شهرستانی و استانی تاکنون پیشرفتی جهت حل موضوع از سمت مسئولین شرکت عمران صورت نگرفته است و پیگیری های مستمر اعضای شورای اسلامی، شهردار، نماینده مجلس شورای اسلامی، فرماندار، استاندار، رئیس علوم پزشکی و سرمایه گذار جهت راه اندازی این بیمارستان بی وقفه بوده است اما مسئولین شرکت عمران انتقال سند مزبور را منوط به صدور پایانکار از طرف شهرداری نموده اند که باتوجه به عدم تکمیل ساخت بیمارستان این موضوع عملا قابل انجام نبوده و برخلاف کلیه قوانین موجود می باشد.
گفتنی است در حال حاضر با پیگیری مسئولین و مدیران شهری ساخت این بیمارستان از طریق سرمایه گذار پیگیری می شود وانتقال اسناد مالکیت بیمارستان از شرکت عمران به شهرداری جهت دریافت مجوز موافقت اصولی از سوی وزارت بهداشت مشکل اصلی پیش روی تکمیل این بیمارستان می باشد این در حالی است که سرانه درمان شهرستان با ساخت بیمارستان افزایش یافته و نه تنها شهروندان شهرجدید هشتگرد بلکه کلیه شهرستان با تکمیل و تجهیز این بیمارستان تحت پوشش قرار خواهند گرفت.