شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
شتاب مديريت شهرى شهرجديد هشتگرد در ساخت سالن ورزشى خيابان سرزمين شهرجديد هشتگرد
شتاب مديريت شهرى شهرجديد هشتگرد در ساخت سالن ورزشى خيابان سرزمين شهرجديد هشتگرد
1399/فروردين/5 9:41:31

شتاب مديريت شهرى شهرجديد هشتگرد در ساخت سالن ورزشى خيابان سرزمين شهرجديد هشتگرد

🔅روند ساخت سالن ورزشى واقع در فاز ٧ خيابان سرزمين به همت واحد عمران شهردارى شهرجديد هشتگرد در حال پيشرفت مى باشد و اين سالن در سال ٩٩ افتتاح خواهد رسيد.  

🔅شايان ذكر است شهردارى_شهرجديدهشتگرد ضمن پيگيرى و اجراى برنامه هاى ستاد_مدافعان_سلامت و ضدعفونى همه روزه أماكن و معابر عمومى تا قطع كامل زنجيره كرونا و توصيه به شهروندان جهت عدم_حضور_غيرضرور_در_اماكن_عمومى همچنان بر ادامه روند اجراى پروژه هاى عمرانى، فضاى سبز شهرى، امورات روزانه خدمات شهرى و اجراى زيباسازى منظر شهرى در آستانه سال جديد تأكيد داشته و امورات مربوطه را به صورت جدى پيگيرى و اجرايى مى كند.