شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
شهرداری شهرجدید هشتگرد پیشرو در آموزش شهروندی
شهرداری شهرجدید هشتگرد پیشرو در آموزش شهروندی
1399/فروردين/5 10:12:45

شهرداری شهرجدید هشتگرد پیشرو در آموزش_شهروندی

‌آموزش شهروندی کلید توسعه_شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، در راستای ارتقای فرهنگ شهروندی معطوف به اهداف تعیین شده شهرداری، روابط_عمومی اقدام به تهیه پیام‌های آموزشی و انتشار جهت رساندن پیام ها به شهروندان می نماید.

در اینخصوص روابط عمومی شهرداری شهرجدید هشتگرد با بهره برداری از حداکثر ظرفیت درون سازمانی نسبت به تهیه انواع طرح ها، کلیپ های آموزشی، اینفوگرافی، موشن گرافی، بنرهای آموزشی و ... در جهت بهبود وضعیت اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی‌ جامعه، حفظ محیط سبز در شهر، همکاری حوزه خدمات شهری و گسترش مشارکت در جهت پیشبرد اهداف شهری، به‌وجود آمدن حس مشارکت فرهنگی و اجتماعی در بستر جامعه، اعتلای طرح‌های توسعه شهری به روش گروهی، مردمی و مشارکت، استفاده بهینه از منابع موجود، اعتلا و ارتقای هویت مشارکتی در مناطق و محلات و توانمندسازی جامعه برای پذیرفتن مسئولیت های شهروندی اقدام نموده است.