شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
فاطمه جلیلی رئیس شورای اسلامی شهرجدید هشتگرد از ایستگاه سلامت ورودی شهر بازدید کرد
فاطمه جلیلی رئیس شورای اسلامی شهرجدید هشتگرد از ایستگاه سلامت ورودی شهر بازدید کرد
1399/فروردين/5 9:33:8

فاطمه جلیلی رئیس شورای اسلامی شهرجدید هشتگرد از ایستگاه سلامت ورودی شهر بازدید کرد
 
🔅به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، فاطمه جلیلی روز گذشته ضمن بازدید از ایستگاه سلامت ورودی شهرجدید هشتگرد درخصوص غربالگری سلامت شهروندان و افرادی که وارد شهر مى شوند گفت: اولین اصل مهم درخصوص مقابله با ویروس کرونا پیشگیری می باشد و پیشگیری با همکاری کامل شهروندان درخصوص عدم حضور غیر ضرور در اماکن و معابر اتفاق می افتد لذا ضروری است شهروندان محترم نهایت همکاری لازم را با ستاد مدافعان سلامت شهرجدید بنمایند و اگر مرکزی یا بازارچه ای در شهر وجود دارد که نیازمند تعطیلی است بپذیرند که کلیه این اقدامات به جهت سلامت شهروندان و آسیب کمتر ایشان درخصوص این ویروس وضع می شود.
🔅رئیس شورای اسلامی شهرجدید هشتگرد ادامه داد: مقابله با این ویروس همکاری تمام و کمال مسئولین شهری را  نیز مى طلبد و ضروریست در این شرایط هر ارگان و نهادی به وظیفه خود در قبال شهر و شهروندان عمل نماید.

🔅جلیلی ضمن تشکر از زحمات تیم مدافعان سلامت و تیم غربالگری ایستگاه سلامت افزود: شورای اسلامی در حال حاضر پیگیری های لازم درخصوص هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای مسئول را درخصوص قرنطینه شهر و بررسی سلامت افراد و ماشین هایی که به شهر وارد می شوند به جهت جلوگیری از ورود و گسترش این ویروس به شهر انجام می دهد و از شهروندان تقاضا می کنیم به هیچ وجه برای خرید شب عید و یا موارد غیر ضرور از شهر خارج نشوند و یا در داخل شهر تردد ننمایند تا بتوانیم این بیماری را کنترل کنیم. زیرا در شرایط فعلی با این محدودیت ها بیماری قابل کنترل است اما اگر شهروندان همکاری لازم را ننمایند موضوع متفاوت خواهد بود.
🔅رئیس شورای اسلامی در انتها ضمن تأکید بر کلیدواژه "اتحاد" جهت شکست این بیماری اضافه کرد: طبق بازدید صورت گرفته این ایستگاه نیازمند تجهیز و افزایش دستگاه تب سنج و دیگر ملزومات می باشد و از تمامی ارگان ها و خیرینی که توانایی تأمین این دستگاه ها را دارند تقاضا می کنیم همکاری لازم را داشته باشند.

#مدافعان_سلامت
#کرونا_را_شکست_خواهیم_داد