شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
1398/بهمن/16 10:2:6

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

مهلت فروش اسناد:98/11/23 لغایت 98/12/4

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید