شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
آگهی مناقصه عمومی در خصوص خرید ست بازی کودکان
آگهی مناقصه عمومی در خصوص خرید ست بازی کودکان
1398/بهمن/15 12:36:1

آگهی مناقصه عمومی در خصوص خرید ست بازی کودکان

مهلت فروش اسناد:98/11/10 لغایت 98/11/19

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید