شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
برگزاری سومین جلسه نماز خدمت در مسجد امام حسن عسگری (ع) واقع در فاز ۷
برگزاری سومین جلسه نماز خدمت در مسجد امام حسن عسگری (ع) واقع در فاز ۷
1398/بهمن/15 12:48:40

سومین جلسه نماز خدمت در مسجد امام حسن عسگری (ع) واقع در فاز ۷ با حضور امام جمعه،شهردار،اعضای شورای اسلامی،مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران،فرمانده حوزه،فرماندهی کلانتری،رئیس اداره برق شهرستان،  نماینده آبفا،اداره گاز،مخابرات و آموزش و پرورش در حال برگزاری است.

نماینده مسجد و ساکنین فاز ۷ مشکلات را به شرح ذیل اعلام نمود:

نداشتن هیئت مدیره مجتمع مسکونی
با توجه به دریافت هزینه دیوارکشی مجموع مسکونی انجام نشده است این موضوع تعیین تکلیف گردد.

جانمایی نامناسب مساجد و عدم تکمیل و تجهیز مساجد
پروژه معلولین در انتهای شهر مشکل روشنایی،تجاری،فاقد آسانسور و یا استاندارد و مسائل زیرساختی و ... دارد.
فاقد خانه بهداشت و اورژانس
زیر ساختهای نامناسب در مساکن مهر
فضای سبز نامناسب
تغییر کاربری فضای سبز به تجاری
دوگانگی مدیریت شهری
آنتن دهی نامناسب تلفن همراه
برخی هیئت مدیره های مجموعه های مسکونی صلاحیت ندارند.
ایستگاه تاکسی
کمبود فضای ورزشی
کمبود فضای آموزشی
 دریافت هزینه های متغیر عرصه
روشنایی معابر
نخاله های زیاد در فاز ۷ و تخلیه نخاله از انهار
نامگذاری و نصب تابلو معابر
ساماندهی بازار روز هفتگی
کنار گذر کانال فاقد گارد می باشد.
واحدهای مساکن مهر ناقص تحویل می شود.
آسفالت نامناسب
کمبود نانوایی