شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
راهنمای آموزشی استفاده از نرم افزار محاسبه پیمایش سرویس دانش آموزی
راهنمای آموزشی استفاده از نرم افزار محاسبه پیمایش سرویس دانش آموزی
1398/بهمن/15 12:38:58

راهنمای آموزشی استفاده از نرم افزار محاسبه پیمایش سرویس دانش آموزی

به اطلاع کلیه رانندگان سرویس حمل ونقل دانش آموزی می رساند نسبت به نصب نرم افزار محاسبه پیمایش اقدام نمایند، تا اختصاص اعتبار مربوط به سهمیه سوخت آنان حذف نگردد.