شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/آبان/23
متن خبر
آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذارجهت اجرای پروژه تفکیک پسماند
آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذارجهت اجرای پروژه تفکیک پسماند
1398/تير/23 13:57:15

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذارجهت اجرای پروژه تفکیک پسماند

مهلت فروش اوراق:7 روز

تاریخ اولین آگهی:98/4/22

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد حقوقی شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید

اطلاعیه

 

تبلیغات