شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/خرداد/8
متن خبر
اعضاى شوراى اسلامى شهرجديد هشتگرد بافرماندهان حوزه مقاومت خواهران و برادران شهرجديد هشتگرد ديدار كردند
اعضاى شوراى اسلامى شهرجديد هشتگرد بافرماندهان حوزه مقاومت خواهران و برادران شهرجديد هشتگرد ديدار كردند
1398/تير/19 9:52:0

اعضاى شوراى اسلامى شهرجديد هشتگرد بافرماندهان حوزه مقاومت خواهران و برادران شهرجديد هشتگرد ديدار كردند.
اين نشست بادرنظر گرفتن اهميت ارگان هاى انتظامى على الخصوص پايگاه هاى مردمى در مديريت شهر و در راستاى بررسى موضوعات مختلف فرهنگى، اجتماعى و امنيتى شهرجديد صورت گرفت.
اعضاى شوراى اسلامى با تأكيد بر بحث امنيت شهر به عنوان مهمترين اولويت مديريت شهرى، ضمن بازديد از حوزه مقاومت بسيج ٦١٣ قمر بنى هاشم(ع) و ٦١٤ ام ابيها(س) شهرجديد با پاسدار محمد خليلى مهر فرمانده حوزه مقاومت بسيج برادران و پاسدار فلاح نژاد فرمانده حوزه مقاومت بسيج خواهران شهرجديد ديدار و گفتگو كردند و در ادامه از بسيجيان حوزه مقاومت خواهران تقدير شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه

 

تبلیغات