شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/خرداد/8
متن خبر
فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
1398/تير/18 12:4:20

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

مهلت فروش اوراق: 7 روز

تاریخ اولین آگهی:98/4/9

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد حقوقی شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید

 

اطلاعیه

 

تبلیغات