شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/مهر/23
متن خبر
آگهی فراخوان مزایده عمومی در خصوص واگذاری بیلبورد سه وجهی های تبلیغاتی شهرداری شهرجدید هشتگرد
آگهی فراخوان مزایده عمومی در خصوص واگذاری بیلبورد سه وجهی های تبلیغاتی شهرداری شهرجدید هشتگرد
1398/تير/12 8:25:57

آگهی فراخوان مزایده عمومی در خصوص واگذاری بیلبورد سه وجهی تبلیغاتی شهرداری شهرجدید هشتگرد

مهلت فروش اسناد:98/4/9 لغایت 98/4/18

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید

 

اطلاعیه

 

تبلیغات